AANLEVERSPECIFICATIES
Upload de juiste bestanden voor uw direct mailing!

Voor het aanleveren van de bestanden voor uw mailing geldt een aantal handige richtlijnen. U vindt de richtlijnen op deze pagina. Mocht u over het aanleveren van de materialen nog extra vragen hebben, neemt u dan gerust even contact op met onze klantenservice.

Aanleverspecificaties voor: Mailing brieven

Brieven kunt u aanleveren als hoog-resolutie PDF (300 dpi). Afhankelijk van het type brief dat u wilt verzenden op A4-formaat (210 x 297 mm) of op 16" (210 x 406 mm). Als u uw brieven aflopend wilt bedrukken, houd dan rondom een overloop aan van 3 mm, en plaats snijlijnen in het document. Indien u in uw brief gebruik maakt van een specifiek lettertype, gelieve dan dit lettertype los bij te leveren.

U mag de brief in tweevoud aanleveren: Een voorbeeld-brief met daarin alle samen te voegen velden ingevuld (adressering, aanhef, etc), en een versie waar de samen te voegen velden uit zijn verwijderd.

Als u er voor kiest uw brieven in vensterenveloppen te versturen, dan is de positie van het venster:

  • C5 envelop: 2 cm van links en 5 cm van boven. Het venster zelf is 4 cm hoog en 11 cm breed.
  • C4 envelop: 2 cm van links en 5 cm van boven. Het venster zelf is 4 cm hoog en 11 cm breed.

Aanleverspecificaties voor: Mailing kaarten

Kaarten kunt u aanleveren als Hoog-resolutie PDF (300 dpi). Afhankelijk van het type kaart dat u wilt verzenden op A4-formaat (210 x 297 mm), op A5-formaat (148 x 210 mm) of op A6-formaat (105 x 148 mm). Als u de kaarten aflopend wilt bedrukken, houd dan rondom een overloop aan van 3 mm, en plaats snijlijnen in het document.

U mag de kaart in tweevoud aanleveren: Een voorbeeld-kaart met daarin alle samen te voegen velden ingevuld (adressering, aanhef, etc), en een versie waar de samen te voegen velden uit zijn verwijderd.

Aanleverspecificaties voor: Mailing folder/leaflet

Folders/leaflets kunt u aanleveren als Hoog-resolutie PDF (300 dpi). Afhankelijk van het type folder/leaflet dat u wilt berzenden op A4-formaat (210 x 297 mm), of op A5-formaat (148 x 210 mm). Als u de folders/leaflets aflopend wilt bedrukken, houd dan rondom een overloop aan van 3 mm, en plaats snijlijnen in het document.

Aanleverspecificaties voor: Adressenbestanden

Adressenbestanden kunt u het beste in Excel aanleveren, waarbij de gegevens zo veel mogelijk zijn gesplitst in afzonderlijke kolommen. De gegevens als Database-bestand aanleveren is ook mogelijk. Adressenbestanden die in Word zijn opgemaakt kunnen niet worden gebruikt.